فروش لوازم منزل و آشپزخانه به قیمت مستقیم واردات http://hojatigroup.mihanblog.com 2020-09-17T09:20:20+01:00 text/html 2012-04-28T11:36:17+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی ست قابلمه استیل 8 پارچه Golden Kitchen http://hojatigroup.mihanblog.com/post/11 <br><img style="width: 528px; height: 352px;" src="http://img.techpowerup.org/120428/steel.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="font-weight: bold;" size="3"><br>ست قابلمه ی استیل <br>کف اینداکشن برای تنظیم حرارت و مصرف گاز کمتر<br>کف نسوز و نچسب<br><br>قیمت در بازار ایران:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 190000 تومان<br>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160000 تومان<br></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> text/html 2012-04-28T11:16:27+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی اتو بخار پرسی samel http://hojatigroup.mihanblog.com/post/10 <img style="width: 527px; height: 351px;" src="http://img.techpowerup.org/120428/oto%20bokhar.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font style="font-weight: bold;" size="3"><br>&nbsp;اتو بخار پرسی با قدرت و ساخت ظریف و زیبا<br>قابلیت اتو کردن با قدرت بالا و گرما و میزان بخار تنظیم شونده دیجیتالی<br>پیمانه آب برای پر کردن راحت<br>دکمه بخار در دو طرف دسته<br>سطح تفلون نچسب 7 برابر اتو های معمولی<br>دکمه ی قفل جهت جابه جایی اتو<br>متکای مخصوص</font><br><br><br><br><font size="3"><span style="font-weight: bold;">قیمت در بازار ایران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335000 تومان</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298000 تومان</span></font><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> text/html 2012-04-28T10:31:15+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی بخار شوی General luxe و Sonsy و HIVAX http://hojatigroup.mihanblog.com/post/9 <br><img style="width: 530px; height: 353px;" src="http://img.techpowerup.org/120428/bokhar%20shoy.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font style="font-weight: bold;" size="4"><br>بخار شوی جدید درجه یک <br>با ضمانت یکساله<br>با قدرت و دوام بالا <br>دارای قطعات با دوام و مناسب برای تمیز کردن مبلمان و پرده</font><br><br><br><br><font style="font-weight: bold;" size="3">قیمت در بازار تهران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215000 تومان<br>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198000 تومان<br><br><br><br><br></font><img style="width: 529px; height: 352px;" src="http://img.techpowerup.org/120428/bokhar%20shoy%201500.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font style="font-weight: bold;" size="3">&nbsp; </font><br><font style="font-weight: bold;" size="3">بخارشوی&nbsp; بسیار پر قدرت 1500 وات و با عمر بالا دارای موتور آلمانی<br><br>دارای سری های متفاوت برای تمیز کردن سطوح مختلف مخصوصا سطوح غیر قابل دسترسی</font><br><br><br><font style="font-weight: bold;" size="3">قیمت در بازار تهران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235000 تومان<br>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215000 تومان</font><br><br><br><br><img style="width: 527px; height: 350px;" src="http://img.techpowerup.org/120428/sansy.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><span style="font-weight: bold;">بخارشوی زیبای سانسی</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">طراحی زیبا و منحصر به فرد متناسب با خانه های نو و امروزی</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">با ضمانت یکساله </span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تضمین کیفیت توسط فروشگاه حجتی&nbsp; </span></font><br><br><br><br><font style="font-weight: bold;" size="3">قیمت در بازار تهران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187000&nbsp; تومان<br>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165000&nbsp; تومان</font><br><a><span id="imgurl"></span></a><br>&nbsp;<br>&nbsp; <br>&nbsp;<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> text/html 2012-04-28T10:13:59+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی آرام پز D.M.S http://hojatigroup.mihanblog.com/post/8 <br><img style="width: 526px; height: 350px;" src="http://img.techpowerup.org/120428/aram%20paz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="4"><br>ظرف شیشه ی کامل پیرکس <br>قابل استفاده در فر و مایکروفر<br>آرام پز جدید با قابلیت پخت سالم و جلوگیری از تخریب مواد مغذی </font><br><font size="4">مقاومت بالا در برابر شکستن</font><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br>12 نفره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -----&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت در بازار تهران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 103000 تومان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75000 تومان<br>8نفره &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ----- &nbsp; &nbsp;&nbsp; قیمت در بازار تهران: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 93000&nbsp; تومان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 65000&nbsp; تومان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a><span id="imgurl"></span></a></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> text/html 2012-04-22T10:52:58+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی آیرون فروژه مارك ووگ جنس درجه یك http://hojatigroup.mihanblog.com/post/7 <P><IMG style="WIDTH: 527px; HEIGHT: 335px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-NPG0.jpg" width=1779 height=1179></A>&nbsp;<BR></P> <P><FONT size=5>(آیرون فروژه) </FONT></P> <P><FONT size=3>پایه های درجه یك</FONT></P> <P><FONT size=3>ساخت شیك و مطمئن </FONT></P> <P><FONT size=3>متناسب با سرویس چدن های فروشگاه</FONT></P> <P><FONT size=3>پایه ها در صورت خرید با&nbsp;محصولات دیگر دارای سرویس رایگان است</FONT></P> <P><FONT size=3>برای اطلاع از قیمت به روز محصولات با دفتر شركت تماس بگیرید</FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 495px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-9T6A.jpg" width=811 height=1854></A>&nbsp;<BR></P> text/html 2012-04-22T07:55:20+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی زودپز كلومات http://hojatigroup.mihanblog.com/post/6 <P><IMG style="WIDTH: 531px; HEIGHT: 322px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-1RV0.jpg" width=2083 height=1304></A>&nbsp;<BR></P> <P><FONT size=3>زود پز های درجه یك ساخته شده&nbsp;متناسب با غذاهای ایرانی &nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=3>ضمانت كیفیت و عمر محصول توسط بازرگانی حجتی تا 2 سال</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>زودپز تك 5 لیتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; قیمت در بازار ایران:&nbsp; 150000 تومان</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی :</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; با سرویس رایگان</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>زودپز دو قلو دسته آبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت در بازار ایران:&nbsp; 180000 تومان</FONT></P> <P><FONT size=3>3.6 لیتری</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=3>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با سرویس رایگان</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>زودپز دو قلو دسته مشكی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت در بازار ایران: 193000 تومان</FONT></P> <P><FONT size=3>4.6 لیتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp; با سرویس رایگان</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>زود پز دو قلو كلیپسو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت در بازار ایران: 190000 تومان&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=3>4.6 لیتری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170000 تومان&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; با سرویس رایگان</FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-04-14T12:04:51+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی لیست محصولات برقی بلونی (BELONY) ساخت ایتالیا http://hojatigroup.mihanblog.com/post/5 <P><FONT size=2>شماره سریال ها را انتخاب كنید و مشخصات را از روی عكس ببینید:</FONT></P> <P><FONT size=2>قیمت ها به قیمت واردات مستقیم عرضه می گردد و تحویل مستقیم درب منزل می باشد</FONT></P> <P><FONT size=2>كیفیت و قیمت محصولات توسط شركت تضمین می باشد</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>جاروبرقی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;مدلهای&nbsp;&nbsp;&nbsp;7212&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000وات -&nbsp;&nbsp; 205000تومان</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7214 ------&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000وات -&nbsp;&nbsp; 185000 تومان</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7215&nbsp; ------&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 وات - &nbsp;200000 تومان</FONT><IMG style="WIDTH: 541px; HEIGHT: 375px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-QDTV.jpg" width=1925 height=1359></A>&nbsp;<BR></P> <P><FONT size=2>&nbsp;7215&nbsp; ------&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 وات - &nbsp;200000 تومان</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 533px; HEIGHT: 408px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-5D3G.jpg" width=1624 height=1358></A>&nbsp;<BR>ساندویچ ساز&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2خانه </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8217&nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;سفید&nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp; &nbsp;49500 تومان</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8216&nbsp; ------- مشكی&nbsp; -&nbsp;&nbsp; 49500 تومان</P> <P><IMG style="WIDTH: 533px; HEIGHT: 406px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-QTOQ.jpg" width=1490 height=1232></A>&nbsp;<BR>ساندویچ ساز 4خانه </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8214 ------- سفید&nbsp;&nbsp; &nbsp;-&nbsp; 66000 تومان</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8215 ------- مشكی&nbsp; -&nbsp; 66000 تومان</P> <P><IMG style="WIDTH: 530px; HEIGHT: 366px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-UHM6.jpg" width=2043 height=1180></A>&nbsp;<BR>پلوپز دیجیتال </P> <P>&nbsp;(قابلیت برنامه ریزی - گرم نگه دارنده تا 24 ساعت - سوپ پز - ته دیگ پز - كیك پز )</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2212&nbsp; و&nbsp; 2214 و&nbsp; 2215&nbsp; و&nbsp; 2216 -------------- 164000 تومان</P> <P><IMG style="WIDTH: 529px; HEIGHT: 336px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-QX52.jpg" width=1917 height=1201></A>&nbsp;<BR>بخار پز دیجیتال </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4212&nbsp; -------- سفید&nbsp; -&nbsp; 72500 تومان</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4211&nbsp; -------- استیل&nbsp; -&nbsp; 72500 تومان</P> <P><IMG style="WIDTH: 538px; HEIGHT: 381px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-DALA.jpg" width=1493 height=1322></A>&nbsp;<BR>توستر نان </P> <P>(قدرت 1000 وات، كلید قطع كن ، ضد لك، بدنه استیل و ضد خش، دمای پخت 3 مرحله)</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5212&nbsp; --------- 42000 تومان </P> <P><IMG style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 311px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-AO86.jpg" width=1545 height=1181></A>&nbsp;<BR></A></A><BR>قهوه ساز دیجیتال </P> <P>(ظرفیت 15 فنجان - 900 وات - مشكی&nbsp;&nbsp;- قابلیت برنامه ریزی )</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6212 ----------- 61000 تومان</P> <P>چایساز و قهوه ساز 2 كاره</P> <P>&nbsp;(مشكی - درجه 1 - قابلیت تنظیم حرارت&nbsp;- تایمر دار - گرم نگه دارنده - صفحه نمایشگر مخزن - 1200 وات)</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3214 ---------&nbsp; 93000 تومان</P> <P><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 341px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-P38P.jpg" width=1448 height=997></A>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-04-10T09:16:14+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی سرویس 23 پارچه ی چدن مارك sun home http://hojatigroup.mihanblog.com/post/4 <P><STRONG><U><FONT size=3>مشخصات اجزایی:</FONT></U></STRONG></P> <P>قابلمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; --------------&nbsp;&nbsp; &nbsp;سایزهای 20&nbsp; و&nbsp; 24&nbsp; و&nbsp; 26&nbsp; و&nbsp; &nbsp;28 </P> <P>مرغ خوری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;----------&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سایز 28 </P> <P>تاوه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-----------------&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایز&nbsp; 24</P> <P>كفگیر&nbsp;و ملاقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;-------&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;7 پارچه</P> <P>ست پیشبند و دستكش&nbsp; &nbsp;---&nbsp; 1 عدد</P> <P>اسپنج مخصوص&nbsp;&nbsp; &nbsp;-----------&nbsp; 1 عدد</P> <P><STRONG><U><FONT size=3>مشخصات كیفیتی:</FONT></U></STRONG></P> <P><FONT size=1>درب و قابلمه همه از جنس چدن درجه ی یك&nbsp; با لبه های استیل</FONT></P> <P><FONT size=1>طراحی ایتالیایی بسیار زیبا و منحصر به فرد</FONT></P> <P><FONT size=1>طرح براق و خوش ساخت برای آشپزخانه های زیبا</FONT></P> <P><FONT size=1></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=1>قیمت در بازار ایران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250000&nbsp; خرید در بازار</FONT></P> <P><FONT size=1>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 225000&nbsp; با سرویس رایگان درب منزل</FONT></P> text/html 2012-04-10T08:56:59+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی سرویس 25 پارجه ی چدن مارك SBS http://hojatigroup.mihanblog.com/post/3 <P><IMG style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 321px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-CNVT.gif" width=1504 height=1088></A>&nbsp;</P> <P>مشخصات اجزایی:</P> <P>قابلمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------------------------&nbsp;&nbsp; سایزهای :&nbsp; 16&nbsp; و 20&nbsp; و&nbsp; 24 و 28 </P> <P>تاوه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;سایز&nbsp; 28</P> <P>تاوه دوبل رژیمی&nbsp;&nbsp; ---------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایز 32</P> <P>كفگیر ملاقه&nbsp;&nbsp; -------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 پارچه</P> <P>زیر قابلمه ای از جنس بامبو&nbsp; ---------&nbsp;&nbsp; 2 عدد</P> <P>سبد سرخ كن استیل&nbsp; ---------------&nbsp;&nbsp; 1 عدد</P> <P>دستكش ضد حرارت&nbsp; ----------------&nbsp;&nbsp;1جفت</P> <P>پیشبند ضد آب و روغن داغ --------- 1 عدد</P> <P>مشخصات كیفیتی:</P> <P>درب استیل پیركس&nbsp; با طرح و ساخت درجه 1 آلمانی</P> <P>كف حرارت پخش كن جدید برای مصرف&nbsp;انرژی كمتر و بازده گرمای بیشتر</P> <P>بدنه ی طرح دار و شیك و زیبا طراحی شده توسط بهترین طراحان آلمانی</P> <P>&nbsp;</P> <P>قیمت در بازار ایران:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285000 هزار تومان در بازار تهران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P>قیمت عرضه توسط فروشگاه حجتی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255000 هزار تومان با تحویل رایگان درب&nbsp;منزل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> text/html 2012-04-10T08:21:01+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی سرویس 19 پارچه ی چدن مارك Nice cooker http://hojatigroup.mihanblog.com/post/2 <P><U><STRONG><FONT size=3></A></FONT></STRONG></U><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 314px" border=0 alt="Free Image Upload" src="http://www.uploadup.com/di-2I9J.jpg" width=2254 height=1503></A>&nbsp;<BR><U><STRONG><FONT size=3>مشخصات اجزایی:</FONT></STRONG></U></P> <P>قابلمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سایزهای :&nbsp; &nbsp;16&nbsp; و&nbsp; 20&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; 24 &nbsp;و &nbsp; 28 </P> <P>تاوه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; سایز&nbsp;&nbsp; 28&nbsp; </P> <P>كفگیر و ملاقه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---------------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;7 پارچه&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P>دستكش ضد حرارتی&nbsp;&nbsp; ---------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1جفت</P> <P><U><STRONG><FONT size=3>مشخصات كیفیتی:</FONT></STRONG></U></P> <P>سرویس 19 پارچه ی چدن با كفه و لبه ی &nbsp;استیل</P> <P>با كف پخش كنند ه ی حرارت جدید&nbsp; induction</P> <P>با درب استیل و پیركس با طراحی زیبا و منحصر به فرد آلمانی</P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000000 size=2>قیمت در بازار ایران :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرید در بازار</FONT></P> <P><FONT size=2>قیمت عرضه توسط&nbsp;فروشگاه حجتی :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تحویل رایگان درب منزل</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-03-06T09:32:12+01:00 hojatigroup.mihanblog.com سید رضا حجتی فروش بهاره http://hojatigroup.mihanblog.com/post/1 <P><FONT size=3>فروشگاه حجتی به منظور سال جدید فروش استثنایی خود را با قیمتهای فوق العاده شروع نموده است.<BR>عرضه&nbsp; مستقیم برند &nbsp;&nbsp; &nbsp; K.S.G<BR>محصول كشور آلمان<BR><BR></FONT><BR><FONT size=4>02155040886<BR>02155040887<BR></FONT></P> <P><FONT size=4>09123468304</FONT>&nbsp;&nbsp; <FONT size=2>مدیریت فروشگاه حجتی</FONT></P> <P><FONT size=2>آدرس : تهران - میدان شوش - خیابان صابونیان - خیابان كاخ جوانان - مجتمع تجاری نور - طبقه ی +2&nbsp; - پلاك 632<BR></P></FONT>